VARISCO TÜRKİYE
Tel : 0224 212 00 51

Manyetik Kavramalı Pompa Setleri

  Varisco, üretim süreçlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı standartlarına uygun olması gereken özel pompalarla ilgili birçok çözüm sunar.

  Varisco Manyetik kavramalı pompalar ATEX 94/9 ve TA-Luft 2002 hava kirliliği kontrolü normlarını fazlası ile sağlar. Piyasada bulunan en iyi manyetik sürücülerden biri olan Varisco Saxmag tasarlanış nedeni budur.

  Varisco Manyetik Kavramalı pompalar pozitif deplasmanlı içten dişli V serisi 4" e kadar pompalar  ile, J serisi kendinden emişli santrifüj 2" e kadar pompalar dan oluşur.

Manyetik Kavramalı Santrifüj Pompalar

Manyetik Kavramalı pompalar yanıcı, patlayıcı, polimerize sıvıları pompalamak için sanayi tesislerinde kullanılmaktadır.
Manyetik bağlama gücü, temas olmadan ve kesinlikle hiçbir sızıntı ile statik mühür sayesinde iletilmesini sağlar.
Yüksek tork iletimi
Yanıcı, patlayıcı, polimerize sıvılar için uygundur
ATEX standartlarına uygunluk
Sübabı olmadan Rapid kendinden emişli. Bir kez su ile dolu, pompa otomatik olarak 7.5 m bir yüksekliğe hazırdır.
  Sistem, bir manyetik tahrik Saxmag bağlanmış bir J kendinden emişli santrifüj pompa oluşur.

  Dış rotor anti sürtünme taşıyıcılar aracılığıyla bir elektrik motoru ile tahrik edilir. Bu durumda, iç rotor motor hızı ile eşzamanlı olarak tahrik edilir daimi mıknatısların manyetik kuvvetler kaynaklanmaktadır.

  Döner manyetik alan ikincisi iletkenliğine atfedilebilecek tutucu kabuk girdap akımları neden olur. Bu yüzden, işlem kabuk bir ısı birikmesi yoktur.

  Hidrolik bölümünde, pompalanan sıvı parçası tutma kabuğun içine geçmesine ve böylece ısı dağıtma, bir milin üzerinden geri dönmek için, arka gövde kapağındaki bağlantı noktaları üzerinden saptırılmaktadır.
   Yüksek dereceli samaryum kobalt (SmCo) yapılmış mıknatıslar: üstün özellikleri yüksek manyetik enerji yoğunluğu ve düşük birim hacim hem de yüksek bir çalışma sıcaklığı sınırı vardır
seramik kaplı paslanmaz çelik mil

Manyetik Kavramalı Dişli Pompalar

Manyetik Kavrama lı

Varisco pompalar yanıcı, patlayıcı, polimerize sıvıları pompalamak için sanayi tesislerinde kullanılmaktadır.
Manyetik bağlama mıknatıs gücü ile temas olmadan ve kesinlikle hiçbir sızıntı olmadan salmastrasız çalışma sağlar.
Yüksek tork iletimi
Yanıcı, patlayıcı, polimerize sıvılar için uygundur
ATEX standartlarına uygunluk
Kendinden emişli.
  Manyetik kavramalı Dişli Pompa elektrik motoruna Saxmag manyetik kavramalı sistem ile birbirine bağlanmış içten dişli bir pompadır.

Dış rotor sürtünmesiz taşıyıcılar aracılığıyla bir elektrik motoru ile tahrik edilir. Mıknatısların manyetik kuvveti ile dış rotor iç rotoru döndürmeye başlar. İki manyetik alan arası geçen akışkan ile soğutulur.
Manyetik Kavramalı Pompalar hava ile temasında tehlikeli buhar oluşturabilecek akışkanların, sızıntı tehlikesi karşısında aşındırıcı, yakıcı asit gibi tehlikeli akışkanların pompalanmasında kesin sızdırmazlık gereken uygulamalarda %100 güvenli pompalardır.